Hotarari Consiliul Local 2018

Martie 2018

Hotărârea nr. 17 din 28.03.2018

Privind rectificarea Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Cozma pe anul 2018-min

Hotărârea nr. 16 din 19.03.2018

Privind aprobarea inchirierii prin atribuire directă a suprafeţei de 44,89 ha de pajişti aparţinând domeniului privat al comunei Cozma, judeţul Mureş

Hotărârea nr. 15 din 19.03.2018

Privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotărârea nr. 14 din 19.03.2018

Privind aprobarea prelungirii prin act aditional a Contractelor de închiriere pajişti comunale

Hotărârea nr. 13 din 19.03.2018

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie: Reabilitare reţea de iluminat public în comuna Cozma, judeţul Mureş 

Hotărârea nr. 12 din 19.03.2018

Privind aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Comunei Cozma pentru anul 2017

Hotărârea nr. 11 din 19.03.2018

Privind aprobarea incheierii Protocolului de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public – „POLIŢIE AUTORITĂŢI LOCALE SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT”

 

Februarie 2018

Hotărârea nr. 10 din 16.02.2018

Privind modificarea Planului anual al achiziţiilor pentru anul 2018

Anexa 1 la HCL. 10 din 16.02.2018

Hotărârea nr. 9 din 16.02.2018

Privind aprobarea aderării comunei Cozma , la Asociaţia Intercomunitară Luţ-Sar-Câmpie

Hotărârea nr. 8 din 16.02.2018

Privind aprobarea  trecerii de pe sursa G pe sursa A, a  Caminului de Batrani Socolu de Câmpie

Hotărârea nr. 7 din 16.02.2018

Privind aprobarea Bugetului local al comunei Cozma pentru anul 2018

Ianuarie 2018

Hotărârea nr. 6 din 30.01.2018

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a finanţării de la bugetul local pentru
categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL
pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și reabilitarea Școlii Gimnaziale Cozma, județul
Mureș”

Anexa la HCL. nr. 6/ Deviz scoala

 Hotărârea nr. 5 din 30.01.2018 

Privind aprobarea indicatorilor  tehnico- economici şi a finantării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL  pentru proiectul de investiţii: Modernizarea unor drumuri de interes local în comuna Cozma, judeţul Mureş

Anexa la HCL. nr. 5/  Deviz drumuri 

 

Hotărârea nr. 4 din 30.01.2018 

Privind aprobarea PAAR

Hotărârea nr. 3 din 30.01.2018 

Privind stabilirea costului mediu lunar de întretinere pentru persoanele vârstince din Căminul de Bătrâni Socolu de Cîmpie

Hotărârea nr. 2 din 30.01.2018

 Privind aprobare retea scolara

Hotărârea nr. 1 din 04.01.2018 

Privind acoperirea definitivă a deficitului Bugetului local