Proiecte de hotărâri

Ianuarie

Strategia anuala a achizitiilor pentru anul 14 12 2018

Februarie

Martie

PROIECT ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA

PH privind mandatarea reprezentantului autorităţii deliberative a comunei Cozma de a vota în Adunarea Generală a ADI AQUA INVEST MUREŞ modificarea Regulamentului serviciului de alimentare

Aprilie

Proiect de hotarare privind aprobare buget anul 2019

Proiect de hotarare utilizare excedent anii precedenti pt acoperirea golurilor de casa

Proiect de hotarare privind aprobarea sumelor necesare, plății drepturilor salariale stabilite prin Sentința Civilă nr. 550 din 2018 si plata sumei reprezentant 5% Csorvasi Ildiko

Proiect de hotarare privind stabilirea echipei mobile

Mai

Proiect de hotarare privina aprobarea acordului de cooperare Autoritati publice POLITIE

Proiect de hotarare privind-REGULAMENT-PASUNAT COZMA

Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor locale pentru anul 2020

Raport la Proiectul de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

Proiect de hotarare privind rectificare buget Mai 2019

Iunie

Proiect_HCL_regulament_taxa speciala_deseuri 03 05 2019

Iulie

Proiect de hotarare privind aprobarea achiziţionării prin cumpărare a unui imobil – Teren si constructie situat in Socolu de Cîmpie

Proiect de hotarare privind insusirea raportului CURTEA DE CONTURI 08.07.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind diminuarea islazului comunal in vederea punerii in aplicare a sentintei 784 din 2013

Proiect de hotarare privind stabilirea taxei de închiriere a utilajului-Tractor și accesorii aflate în patrimoniul comunei Cozma județul Mureș

Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin fiinanciar cultelor

Proiect de hotarare rectificare buget

August

HCL privind aprobarea rezultatului inventarierii 2

Proiect de hotarare priviond rectificare buget 30.08.2019

Proiect de hotarare privind vanzare materiale refolosibile rezultate din Reabilitare sarpanta Scoala Gimnaziala Cozma

Septembrie

PH si Referat rectificare buget pt hotarare 27 09.2019

Proiect de hotarare privind scoaterea din contabilitate a unor sume de recuperat

Proiect de hotarare privind modificarea actului constitutiv si a Statutului ADI Aqua Invest Mures

Proiect de hotarare privind darea in administrare a unor bunuri catre Scoala Gimnaziala Cozma

Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de predare –primire și darea în administrarea Căminului de Bătrâni Socolu de Cîmpie a unor bunuri mobile și imobile.

Proiect de hotarare privind revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local COZMA, județul Mureș

Octombrie

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

Proiect de hotarare privind rectificare buget 31.10.2019

Proiect de hotarare privind alegerea unui reprezentant in consiliul de administratie Scoala Gimnaziala Cozma

Proiect de hotarare delegare Iluminat Cozma

Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei si a Statului de functii ale aparatului de specialitate

Proiect de hotarare privind Protocolul de colaborare ADI Ecolect Mures

Proiect de hotarare privind aprobarea Retelei scolare pentru anul 2020 -2021

Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei si a Statului de funcţii la Căminul de Bătrâni Socolu de Câmpie

Noiembrie

Decembrie