Hotărâri Consiliul Local

Hotararea nr 1 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr 2 privind aprobarea utilizarii excedentului rezultat din anul 2019

Hotararea nr 3 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Cozma pentru anul 2020

Anexa 1 strategie anuala 2020

Hotararea nr 4 privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice pentru anul 2020

Anexa tabel plan achizitii 2020

Hotararea nr 5 privind validarea modificarilor facute in bugetul local prin Dispozitia primarului

 Hotarare nr.6 privind aprobare Buget local 2020

 HOTARARE nr 7 privind aprobarea prelungirii prin act aditional a Contractelor de închiriere pajişti comunale

 HOTARARE nr 8  privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor pt achizitia produselor

Hotararea nr. 9-neasumare achizitie produse scoli

Hotararea nr 10 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr 11 privind aderarea unei UAT la ADI Aqua Invest Mures

Hotarare nr. 12 privind plata sumei reprezentant 5%

Hotararea nr. 13 privind insusirea Notificarii de incalcare

Hotarare nr. 14 rectificare buget local Mai

Hotararea nr . 15 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019 Hotararea nr 16 privind SPRIJIN FINANCIAR Asociatia Salvați Copiii

Hotararea nr 17 PROTOCOL POLITIE

Hotararea nr 18 privind modificare regulament de Salubritate

Hotararea nr 19 privind ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA

Hotararea nr 20 privind rectificare Mai 2020

Hotararea nr 21 aprobare indicatori tehnico-economici

Hotararea nr 22 privind modificarea planului de achizitii

Anexa HCL 22 modificare tabel plan 2020

Hotararea nr 23 privind validarea Dispozitie de rectificare buget local

Hotararea nr 24 rectificare buget local

HOTARAREA NR 25 PRIVIND ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA

Hotararea nr 26 privind alegerea Comisiilor de specialitate

Hotararea nr 27 privind revizuire-Regulament-CL Cozma

Anexa la HCL nr 27 Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului local 2020

Hotararea nr 28 privind alegere reprezentant AGA Ecolect

Hotararea nr 29 privind alegere reprezentant AGA AQUAINVEST MURES

Hotararea nr 30 privind rezilierea contractului de Salubritate

Hotararea nr 31 privind rectificare Noiembrie 2020

Hotararea nr 32 privind modificarea planului de achizitii

Hotararea nr 33 privind alegerea unui reprezentant in consiliul de administratie Sc Gim Cozma

Hotararea nr 34 privind validarea Dispozitiei nr 42 din 2020 rectificarea bugetului local Hotararea nr 35 privind neasumarea procedurii de achizitie

Hotararea nr 36 privind aprobare plan achizitii

tabel plan ACHIZITI 2021

Hotararea nr 38 privind stabilirea serviciilor acordate persoanelor vârstnice în funcție de gradul de dependență, a costului mediu lunar

Hotararea nr 39 privind aprobarea regulamentului de gospodarire comunala

Hotararea nr. 37 aprobare strategia anuala de achizitii publice

Masuri