Proiecte de hotărâri

Ianuarie

PROIECT DE HOTARARE utilizarea excedentului din anul 2019

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea planului de achizitii pentru anul 2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI ANUALE DE ACHIZITII PUBLICE

PROIECT DE HOTARARE privind validarea dispozitiei de rectificare buget local

Februarie

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local Comuna Cozma pt anul 2020 PROIECT DE HOTARARE taxa intretinere dom public

Proiect HCL aprobarea act aditional pajisti

Martie

Proiect de hotarare privind neasumarea derularii procedurilor de licitatie Programul alimente scoli

Aprilie

PROIECT ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA

Proiect de hotarare privind plata sumei reprezentant 5% Csorvasi Ildiko

Proiect de hotarare aderare UAT la ADI Aqua Invest

Proiect de hotarare privind însuşirea „Notificării de încălcare” referitoare la Contractul de delegare a gestiunii activităţiilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale

Mai

Proiect HCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

Anexa taxe si impozite

Proiect HCL SPRIJIN FINANCIAR Asociatia Salvați Copiii

Proiect de hotarare rectificare Mai 2020

Proiect HCL PROTOCOL POLITIE

Iunie

Proiect de hotarare aprobare indicatori tehnico-eco

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de Salubritate

Proiect de hotarare rectificare Mai 2020

Proiect HCL PROTOCOL POLITIE

Iulie

Proiect de hotarare privind modificarea Planului anual de achizitii publice

August

Septembrie

Proiect de hotarare privind rectificare buget local

Proiect de hotarare privind validarea Dispozitiei de rectificare buget local

Octombrie

Noiembrie

PROIECT DE HOTARARE ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA

Proiect de hotarare alegere reprezentant AGA AQUAINVEST MURES

Proiect de hotarare alegere reprezentant AGA Ecolect

Proiect de hotarare privind alegerea Comisiile de specialitate

Proiect de hotarare privind aprobarea plan achizitii

Proiect de hotarare privind aprobarea Retelei scolare

Proiect de hotarare privind rectificare buget local

Proiect de hotarare-revizuire-Regulament-CL Cozma

Proiect HCL reprezentant in consiliul de administratie

Decembrie

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de achizitii publice

Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Cozma pentru anul 2020

Proiect de hotarare privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii la nivel local a procedurilor de atribuire

PROIECT HOTĂRÂRE taxa salubritate  2021