Proiecte de hotărâri 2022

Ianuarie

Proiect de horarare privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare al Comunei Cozma pentru anul 2021 din excedentul bugetului local al anilor precedenți

Februarie

Proiect de hotarare pentru prelungire Scrisoare de garantie camin Cozma

Proiect de hotarare privind aprobare buget anul 2022

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

Proiect de hotarare privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna Cozma, pentru anul 2022-2023

Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului

Martie

Proiect de hotarare pentru aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor

Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie Cozma

Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcţii ale Aparatului de specialitate al primarului comunei Cozma

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2022

Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei Cozma

Proiect de hotarare privind implementarea proiectului GAL

Proiect de hotarare privind revocarea Hcl 65 din 23.12.2021 privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei a suprafeței de 761 mp teren intravilan situat în comuna Cozma, județul Mureș

Proiect de hotarare privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locul în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii

Aprilie

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023

Proiect de hotarare privind alegere presedinte de sedinta

Proiect de hotarare privind aprobare indicatori tehnico-eco Eficentizare energetică Primăria comunei Cozma, județul Mureș

Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin atribuire directă a următoarelor suprafeţe de pajiști disponibile

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli

Mai

Proiect de hotarare de modificare HCL implementare proiect GAL

Proiect de hotarare privind aprobarea retragerii unor unităţi administrativ teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ

Iunie

Proiect de hotarare privind aprobarea strategia tarifara Ludus Mihes

Proiect de hotarare privind aprobare strategie tarifara zona Valea Nirajului

Iulie

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

Proiect de hotarare privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei a suprafeței de 761 mp teren intravilan, situat în comuna Cozma, județul Mureș

Proiect de hotarare privind înregistrarea Primăriei comunei Cozma, județul Mures în Sistemul național electronic de plata online a taxelor și impozitelor locale utilizând cardul bancar

Proiect de hotarare privind modificarea Programului anual de achiziţii publice

Proiect de hotarare privind validarea modificarilor facute in bugetul local prin Dispozitia primarului

Proiect de hotarare privind decontarea cheltuelilor de transport

August

Proiect de hotarare Privind acordarea unui mandat special în favoarea ADI Ecolect Mureș

Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA COZMA, JUDEȚUL MUREȘ

Septembrie

Proiect de hotarare pentru aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general pentru drumuri

Proiect de hotarare pentru aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general proiect apa potabila

Proiect de hotarare privind avizarea Documentației de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor municipale

Proiect de hotarare privind avizarea Documentației de delegare temporară Salubritate

Octombrie

Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier local a dlui Hoisan Costel Daniel

Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Cozma pentru anul scolar 2022-2023

Proiect de hotarare privind planul de gospodarire a localitatii

Proiect de hotarare privind validarea modificarilor facute in bugetul local

Noiembrie

Proiect de hotarare privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ teritoriale

Proiect de hotarare privind rectificare buget local prin Dispozitia primarului nr. 35 din 09.11.2022

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Noiembrie 2022 Ianuarie 2023

Decembrie 

Proiect de hotarare privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna Cozma, pentru anul 2023 2024

Proiect de hotarare privind aprobarea acordării indemnizației de instalare d-nei – profesor de limba română la Școala Gimnazială Cozma

Proiect de hotarare privind aderarea comunei COZMA, județul MUREȘ la ACOR

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului pe anul 2023

Raport de specialitate proiect buget 2023 dezbatere publica

Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Regulamentului de instituire și administrare a taxei de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare în județul Mureș,

Proiect de hotarare privind aprobarea nivelului taxei de salubrizare pentru anul 2023

Proiect de hotarare privind aprobare scrisorii de garantie

Proiect de hotarare privind validarea modificarilor facute in bugetul local