Hotarari Consiliul local 2023

Hotararea nr. 35 din 31.05.2023 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii la nivel local a procedurilor de atribuire

Hotararea nr. 33 din 11.05.2023 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI şi a indicatorilor Eficentizare energetica Scoala Gimnaziala

Hotararea nr. 32 din 11.05.2023 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI şi a indicatorilor Eficentizare energetica Primaria Cozma

Hotararea nr.30 din 28.04.2023 privind aprobarea participarii Comunei COZMA, in cadrul Asociației GAL Zona Luț, Șar, Câmpie, pentru accesarea fondurilor cu finantare nerambursabila

Hotararea nr.29 din 28.04.2023 privind aprobarea retragerii unei unităţi administrativ teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”

Hotararea nr.28 din 28.04.2023 privind aprobarea aderării unei unităţi administrativ teritoriale

Hotararea nr. 27 din 28.04.2023 privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii la Căminul de Bătrâni Socolu de Câmpie

Hotararea nr.26 din 28.04.2023 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024

Anexa HCL nr.26 privind aprobarea impozitelor si taxelor

Hotararea nr. 25 din 28.04.2023 privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local

Hotararea nr. 24 din 28.04.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr. 23 din 31.03.2023 privind aprobarea rezultatului inventarierii generale

Hotararea nr. 22 din 31.03.2023 privind aprobarea implementării proiectului “HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 130963

Hotararea nr. 21 din 31.03.2023 privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap

Hotararea nr. 20 din 31.03.2023 privind aprobarea inchirierii prin atribuire directă a următoarelor suprafeţe de pajiști

Hotararea nr. 19 din 31.03.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli

Hotararea nr. 18 din 22.03.2023 privind aprobarea utilizarii excedentului rezultat

Hotararea nr. 17 din 28.02.2023 privind aprobarea operațiunii de apartamentare a imobilului situat în comuna Cozma , nr.41, județul Mureș, având număr cadastral 50441-C1

Hotararea nr.15 din 28.02.2023 Privind modificarea art. 5 din Regulamentul comunal privind organizarea păşunatului

Hotararea nr. 14 din 28.02.2023 privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor

Hotararea nr. 13 din 28.02.2023 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2023 ce vor fi excutate de catre beneficiarii de ajutor social

Hotararea nr. 12 din 28.02.2023 privind validarea modificarilor facute in bugetul local pe anul 2023 prin Dispozitia Primarului comunei Cozma

Hotararea nr. 11 din 28.02.2023 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locul în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii

Hotararea nr. 10 din 30.01.2023 privind aprobarea Regulamentului comunal privind organizarea păşunatului

Hotararea nr 9 din 30.01.2023 privind validarea modificarilor facute in bugetul local

Hotararea nr. 8 din 30.01.2023 privind aprobarea nivelului taxei de salubrizare pentru anul 2023

Hotararea nr. 7 din 30.01.2023 privind aprobarea modificării Regulamentului de instituire și administrare a taxei de salubrizare

Hotararea nr. 6 din 30.01.2023privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna Cozma, pentru anul 2023-2024

Hotarare nr. 5 din 30.01.2023 pentru aprobarea solicitării prelungirii valabilității scrisorii de garanție din partea FGCR – IFN

Hotararea nr. 4 Privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice

Hotararea nr 3 din 30.01.2023 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Cozma pentru anul 2023

Hotararea nr 2 din 30.01.2023 rivind aprobarea bugetului pe anul 2023

Hotararea nr. 1 din 30.01.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă