Proiecte de hotarare 2023

Iunie

Proiect de hotarare privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 991.000 lei,

Mai 

Proiect de hotarare privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii la nivel local a procedurilor de atribuire

Proiect de hotarare pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI şi a indicatorilor Scoala Gimnaziala

Proiect de hotarare pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI şi a indicatorilor

Aprilie

Proiect de hotarare privind aprobarea aderării unei unităţi administrativ teritoriale

Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Proiect de hotarare privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local

Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii la Căminul de Bătrâni Socolu de Câmpie

Proiect de hotarare privind aprobarea retragerii unei unităţi administrativ teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”

Proiect de hotarare privind aprobare taxe si impozite locale

Anexa HCL nr.26 privind aprobarea impozitelor si taxelor

Martie

Proiect de hotarare privind aprobarea participarii in cadrul GAL

Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin atribuire directă a următoarelor suprafeţe de pajiști disponibile

Proiect de hotarare privind aprobarea implementării proiectului “HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 130963

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local

Februarie

Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului rezultat

Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului inventarierii

 

Ianuarie 

Proiect de hotarare privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locul în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii

Proiect de hotarare privind aprobarea operațiunii de apartamentare a imobilului situat în comuna Cozma , nr.41, județul Mureș, având număr cadastral 50441-C1

Proiect de hotarare pentru aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor

Proiect de hotarare privind modificare regulament de pasunat

Proiect de hotarare privind validarea modificarilor facute in bugetul local prin Dispozitia Primarului

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2023 ce vor fi excutate de catre beneficiarii de ajutor social