Proiecte de hotărâre 2023

Decembrie 

Proiect de hotarare privind aprobarea nivelului taxei de salubrizare pentru anul 2024

2023.11.V1_2. METODOLOGIE de calcul TAXA de salubrizare an 2024

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Proiect de hotarare privind modificarea taxelor si impozitelor locale prin introducerea taxei pentru folosire cântar auto

Proiect de hotarare privind validarea modificarilor facute in bugetul local pe anul 2023 prin Dispozitia Primarului

Proiect de hotarare Privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea unor premii persoanelor care au împlinit vârsta de 100 de ani și au domiciliul în Comuna Cozma

Proiect de hotarare privind stabilirea serviciilor acordate persoanelor vârstnice în funcție de gradul de dependență, a costului mediu lunar

Proiect de hotarare privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice

Anexa 1 tabel plan ACHIZITI 2024

Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Cozma pentru anul 2024

Anexa 1 strategie anuala 2024

Proiect de Hotarare rectificare buget local

Noiembrie 

Proiect de hotarare privind modificare plan anual de achizitii publice

tabel plan 2023 modificare

Proiect de hotarare privind rectificare buget local

Proiect de hotarare privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ anul 2024-2025

anexa 1 retea scolara

Octombrie

Proiect de Hotarare rectificare buget local

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

Proiect de hotarare privind alegere reprezentant in consiliul de administratie la Scoala Gimnaziala Cozma

Proiect de Hotarare prelungire Scrisoare de garantie pentru Achizitie echipamente

Septembrie

Proiect de hotarare pentru aprobarea solicitării avansului din F.E.A.D.R

Proiect de hotarare prelungire Scrisoare de garantie camin Cozma

August

Proiect de hotarare si Regulament Consiliu Comunitar Consultativ

Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii

ORGANIGRAMA

STAT DE FUNCTII

Proiect de hotarare privind rectificare buget local

Proiect de hotarare privind validarea modificarilor facute in Bugetul local prin Dispozitia primarului

Iulie

PROIECT ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA

Proiect de hotarare incetare mandat consilier local

Iunie

Proiect de hotarare privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 991.000 lei,

Mai 

Proiect de hotarare privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii la nivel local a procedurilor de atribuire

Proiect de hotarare pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI şi a indicatorilor Scoala Gimnaziala

Proiect de hotarare pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI şi a indicatorilor

Aprilie

Proiect de hotarare privind aprobarea aderării unei unităţi administrativ teritoriale

Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Proiect de hotarare privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local

Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii la Căminul de Bătrâni Socolu de Câmpie

Proiect de hotarare privind aprobarea retragerii unei unităţi administrativ teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”

Proiect de hotarare privind aprobare taxe si impozite locale

Anexa HCL nr.26 privind aprobarea impozitelor si taxelor

Martie

Proiect de hotarare privind aprobarea participarii in cadrul GAL

Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin atribuire directă a următoarelor suprafeţe de pajiști disponibile

Proiect de hotarare privind aprobarea implementării proiectului “HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 130963

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local

Februarie

Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului rezultat

Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului inventarierii

 

Ianuarie 

Proiect de hotarare privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locul în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii

Proiect de hotarare privind aprobarea operațiunii de apartamentare a imobilului situat în comuna Cozma , nr.41, județul Mureș, având număr cadastral 50441-C1

Proiect de hotarare pentru aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor

Proiect de hotarare privind modificare regulament de pasunat

Proiect de hotarare privind validarea modificarilor facute in bugetul local prin Dispozitia Primarului

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2023 ce vor fi excutate de catre beneficiarii de ajutor social