Proiecte de hotărâre 2024

Ianuarie

1. Proiect de hotarare privind acoperirea deficitului

2. Proiect de hotarare privind prelungire Scrisoare de garantie camin Cozma

3. Proiect de hotarare privin prelungire Scrisoare de garantie Achizitie echipamente

4. Proiect de hotarare privind aprobare Retea Scolara

5. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

6. Proiect de hotarare privind aprobare Plan de Analiza si Acoperire Riscurilor

7. Proiect de hotarare privind modificare Statul ADI Ecolect

8. Proiect de hotarare privind prelungire PUG

9. Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului privind inventarierea generală a elementelor de natura activelor

10. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2023

11. Proiect de hotarare privind evaluare performante profesionale secretar general Cozma

Februarie

12. Proiect de hotarare rivind aprobarea bugetului pe anul 2024

13. Proiect de hotarare privind aprobarea disponibilizării de fonduri suplimentare aferente contractului de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor municipale

14. Proiect de hotarare privind aprobare DTAC „Instalarea unei noi capacități de producere a energiei electrice din surse solare cu o capacitate de minim 50 kW în Comuna Cozma

15. Proiect de hoatarare privind avizarea Documentației de delegare temporară – până la finalizarea procedurii de atribuire prin licitație deschisă,

Martie

16. Proiect de Hotarare rectificare buget

17. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii la Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice Socolul de Câmpie 18. Proiect de hotarare privind aprobare Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice Socolul de Câmpie, județul Mureș

19. Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA COZMA, JUDEȚUL MUREȘ

20. Proiect de hotarare pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general pentru obiectivul de investiții

21. Proiect de hotarare privind decontarea contravalorii cheltuielilor de transport între localitatea de domiciliu reşedinţă și Primăria

22. Proiect de hotarare prelungire Scrisoare de garantie echipamente

Aprilie

23. Proiect de hotarare privind avizarea doc. de delegare a gestiunii activitatiilor de sortare a deseurilor municipale

24. Proiect de hotarare Privind aprobare Regulament de ordine interioara a Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice Socolul de Câmpie, județul Mureș

25. Proiect de hotarare privind alegere presedinte de sedinta începând cu luna Mai 2024 26. Proiect de hotarare privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local

27. Proiect de Hotarare rectificare buget

28. Proiect de hotarare Privind modificarea art. 5 și alin.18 din Regulamentul comunal privind organizarea păşunatului precum şi exploatarea pajiştilor şi a păşunilor

Mai

29. Proiect de hotarare privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locul în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii

30. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2024 ce vor fi excutate de catre beneficiarii de ajutor social