Proiecte de hotărâri 2018

Decembrie 2018

Proiect de hotarare privind aprobarea planului de achizitii pentru anul 2019

Planul achizitiilor pentru anul 2019

Noiembrie 2018

Proiect de hotarare modificarii art. 5 din Hotărârea Consiliului Local nr.2131.07.2017 privind modul de stabilire a salariilor de bază pentru funcţiile publice

Proiect de hotarare privind prelungire PUG

Proiect de hotarare privind rectificare buget

Octombrie 2018

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta Octombrie -Decembrie

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii prin act aditional contract CMI Kovacs Elena

Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiilor pentru delegarea gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale

Septembrie 2018

Proiect de Hotarare rectificare buget local

Proiect HCL reprezentant in consiliul de administratie la Scoala Gimnaziala Cozma

Proiect de hoatare privind modificarea planului de achizitii

August 2018

Proiect de Hotarare rectificare 22.08.2018

Proiect de hotărâre privind aprobarea Manualului de proceduri pentru admiterea persoanelor varstnice in CĂMINUL DE BĂTRÂNI SOCOLU DE CÎMPIE

Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei la Caminul de Batrani Socolu de Campie

Proiect de hotarare privind revocare HCL 35 DIN 29.07.2018

Iunie 2018

Proiect de hotarare privind revocarea Hotarârii nr. 29 din 27 octombrie 2015 privind aprobarea proiectului modelului de steag al UAT Cozma

1.Proiect de hotarare privind insusirea proiectului de steag al Comuna Cozma

PROIECT de hoatarare privind modificarea planului de achizitii

tabel plan Anexa 1 la HCLProiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 212017 privind modul de stabilirea a salarilor

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții

Proiect hotarare privind convocarea adunarii proprietarilor de terenuri pentru completarea Comisiei de Fond Funciar

Proiect de hotarare privind stabilirea prin acordul părţilor a amplasamentului în vederea punerii în posesie cu suprafaţa de 246.057 mp în parcela P.S. 629 tarlaua 9 şi diminuarea izlazului comunal

Mai 2018

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de intervenții „Reabilitare, modernizare și extindere cămin cultural, localitatea Cozma,

Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor unde contravenientii vor presta activitatii in folosul comunitatii

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul

2018 ce vor fi excutate de catre beneficiarii de ajutor social 

Proiect de hotarare privind aprobarea acordării unui ajutor financiar ca ajutor de înmormântare, doamnei Rus Oniţă