Hotărâri Consiliul Local 2018

Decembrie 2018

Hotararea nr. 53 din 20.12.2018

Hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de intretiere pentru persoanele varstnice din CAMINUL DE BATRANI SOCOLU DE CIMPIE ,

Hotararea nr. 52 din 20.12.2018

Hotarare privind validarea modificarilor facute in buget local

Hotararea nr. 51 din 20.12.2018

Hotararea privind convocarea propietarilor de terenuri 20 12 2018

Hotararea nr. 50 din 20.12.2018

Hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

Hotararea nr. 49 din 20.12.2018

Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta

Noiembrie 2018

Hotărârea nr. 48 din 29.11.2018

Hotarare privind rectificare buget

Hotărârea nr. 47 din 29.11.2018

Hotarare privind modificarii art. 5 din Hotărârea Consiliului Local nr.21din 31.07.2017 privind modul de stabilire a salariilor de bază

Hotărârea nr. 46 din 29.11.2018

Hotarare privind prelungire PUG

Octombrie 2018

Hotărârea nr. 45 din 26.10.2018

Hotarare privind aprobarea modificarii prin act aditional a contractului de concesiune CMI Kovacs Elena

Hotărârea nr. 44 din 26.10.2018

HOTARARE PRIVIND ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA

Hotărârea nr. 43 din 09.10.2018

Hotarare privind aprobarea documentaţiilor pentru delegarea gestiunii activităţilor de colectare şi transport 

Septembrie 2018

Hotărârea nr. 42 din 27.09.2018

Hotarare privind modificarea planului anual al achizitiilor publice

tabel plan Anexa 1 la HCL

Hotărârea nr. 41 din 27.09.2018

HCL reprezentant in consiliul de administratie la Scoala Gimnaziala Cozma

Hotărârea nr. 40 din 27.09.2018

Hotarare rectificare 27.09.2018

August 2018

Hotărârea nr. 39 din 22.08.2018

Hotarare privind aprobarea organigramei la Caminul de Batrani Socolu de Campie

Hotărârea nr. 38 din 22.08.2018

HOTARARE privind aprobarea Manualului de proceduri la Caminul de batrani Socolu de Campie

Hotărârea nr. 37 din 22.08.2018

Hotarare privind revocarea HCL 35 DIN 29.07.2018

Hotărârea nr. 36 din 22.08.2018

HOTARARE rectificare buget 22.08.2018

Iunie 2018

Hotărârea nr. 35 din 29.06.2018

HOTARARE privind stabilirea prin acordul părţilor a amplasamentului în vederea punerii în posesie

Hotărârea nr. 34 din 29.06.2018

Hotarare privind convocarea adunarii proprietarilor de terenuri pentru complectarea Comisia de Fond Funciar

Hotărârea nr. 33 din 29.06.2018

Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții

Hotărârea nr. 32 din 29.06.2018

HOTARARE PRIVIND ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA

Hotărârea nr. 31 din 29.06.2018

Hotarare privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.21 DIN 31.07.2017

Hotărârea nr. 30 din 29.06.2018

 

Hotărârea nr. 29 din 29.06.2018

Hotarare privind modificarea planului de achizitii

tabel plan Anexa 1 la HCL. 29 din 29.06.2018

Hotărârea nr. 28 din 29.06.2018

Hotarare privind insusirea proiectului de steag al Comuna Cozma

Hotărârea nr. 27 din 29.06.2018

Hotarare privind revocarea Hotarârii nr. 29 din 27 octombrie 2015 privind aprobarea proiectului de steag

Mai 2018

Hotărârea nr. 26 din 30.05.2018

HOTARARE COZMA rectificare buget 2018

Hotărârea nr. 25 din 30.05.2018

Hotarare priviund acordarea unui ajutor de inmormantare

Hotărârea nr. 24 din 30.05.2018

Hotarare munca persoane beneficiare de VMG venit minim garantat

Hotărârea nr. 23 din 30.05.2018

Hotarare privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locul în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii

Hotărârea nr. 22 din 30.05.2018

Hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de intervenții „Reabilitare, modernizare și extindere cămin cultural, localitatea Cozma,

Aprilie 2018

Hotărârea nr. 21 din 27.04.2018

Hotarare privind acordarea unui mandat general Primarului comunei Cozma, judeţul Mureş, în vederea reprezentării Consiliului Local al comunei Cozma în faţa instanţelor judecătoreşti

Hotărârea nr. 20 din 27.04.2018

Hotarare privind validarea modificarilor facute in bugetul local

Hotărârea nr. 19 din 27.04.2018

Hotarare privind modificarea şi completarea HCL. 16-19.03.2018, privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a suprafeţei de 44,89 ha de pajişti

Hotărârea nr. 18 din 27.04.2018

HCL privind revocarea Hotărârii nr. 17-28.03.2018, a Consiliului Local Cozma, privind rectificarea Bugetului General al UAT Cozma pe anul 2018

Martie 2018

Hotărârea nr. 17 din 28.03.2018

Privind rectificarea Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Cozma pe anul 2018-min

Hotărârea nr. 16 din 19.03.2018

Privind aprobarea inchirierii prin atribuire directă a suprafeţei de 44,89 ha de pajişti aparţinând domeniului privat al comunei Cozma, judeţul Mureş

Hotărârea nr. 15 din 19.03.2018

Privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotărârea nr. 14 din 19.03.2018

Privind aprobarea prelungirii prin act aditional a Contractelor de închiriere pajişti comunale

Hotărârea nr. 13 din 19.03.2018

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie: Reabilitare reţea de iluminat public în comuna Cozma, judeţul Mureş 

Hotărârea nr. 12 din 19.03.2018

Privind aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Comunei Cozma pentru anul 2017

Hotărârea nr. 11 din 19.03.2018

Privind aprobarea incheierii Protocolului de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public – „POLIŢIE AUTORITĂŢI LOCALE SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT”

 

Februarie 2018

Hotărârea nr. 10 din 16.02.2018

Privind modificarea Planului anual al achiziţiilor pentru anul 2018

Anexa 1 la HCL. 10 din 16.02.2018

Hotărârea nr. 9 din 16.02.2018

Privind aprobarea aderării comunei Cozma , la Asociaţia Intercomunitară Luţ-Sar-Câmpie

Hotărârea nr. 8 din 16.02.2018

Privind aprobarea  trecerii de pe sursa G pe sursa A, a  Caminului de Batrani Socolu de Câmpie

Hotărârea nr. 7 din 16.02.2018

Privind aprobarea Bugetului local al comunei Cozma pentru anul 2018

Ianuarie 2018

Hotărârea nr. 6 din 30.01.2018

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a finanţării de la bugetul local pentru
categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL
pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și reabilitarea Școlii Gimnaziale Cozma, județul
Mureș”

Anexa la HCL. nr. 6/ Deviz scoala

 Hotărârea nr. 5 din 30.01.2018 

Privind aprobarea indicatorilor  tehnico- economici şi a finantării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL  pentru proiectul de investiţii: Modernizarea unor drumuri de interes local în comuna Cozma, judeţul Mureş

Anexa la HCL. nr. 5/  Deviz drumuri 

 

Hotărârea nr. 4 din 30.01.2018 

Privind aprobarea PAAR

Hotărârea nr. 3 din 30.01.2018 

Privind stabilirea costului mediu lunar de întretinere pentru persoanele vârstince din Căminul de Bătrâni Socolu de Cîmpie

Hotărârea nr. 2 din 30.01.2018

 Privind aprobare retea scolara

Hotărârea nr. 1 din 04.01.2018 

Privind acoperirea definitivă a deficitului Bugetului local