Hotarari Consiliul Local 2021

Hotararea nr 1 privind acoperirea deficitului

Hotararea nr 2 privind validarea dispozitiei de rectificare buget local

Hotararea nr 3 privind modificarea și completarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare

Hotararea nr 4 privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna Cozma, pentru anul 2021-2022

Hotararea nr 5 privind aprobarea Organigrama Stat fc Caminul de Batrani

Hotararea nr 6 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr 7 privind stabilire-nr.-asistenti-personali-2021

Hotarea nr 8 privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei Cozma

Hotararea nr 9 privind modificare Regulament salubritate

Hotararea nr 10 privind aprobarea inchirierii prin atribuire directă a următoarelor suprafeţe de pajiști

Hotararea nr 11 privind prelungire Scrisoare de garantie camin Cozma

Hotararea nr 12 privind constituirea grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale

Hotararea nr 22 rectificare buget din 28 05 2021

Hotararea 23 privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor

Hotararea 24 privind modificare prin act aditional contract CMI Kovacs Elena

Hotararea nr 25 privind retragerea membrii – A.D.I.

Hotararea 26 privind modificarea planului anual de achizitii

Hotararea nr. 27 din 18.06.2021 privind validarea modificarilor facute in bugetul local prin Dispozitia primarului

Hotararea 28 din 18.06.2021 privind preluare teren cu caracter temporar de la CJ Mures

Hotarare nr. 29 privind aprobare indicatori tehnico-eco

Hotararea 30 din 17.08.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea 31din 17.08.2021 privind revocare teren cu caracter temporar de la CJ Mures

Hotararea nr. 32 din 17.08.2021 privind preluare teren cu caracter temporar de la CJ Mures

Hotararea 33 din 26.08.2021 privind validarea modificarilor facute bugetului local prin Dispozitia primarului rectificare buget local

Hotararea nr. 34 din 26.08.2021 privind desemnare reprezentant in consiliul de administratie

Hotararea nr. 35 din 26.08.2021privind aprobare Regulament de organizare si functionare a Serviciului de Asistenta sociala

Hotararea nr. 36 din 26.08.2021 privind modificare plan achizitii

Hotararea nr. 37 privind aprobare ROF COZMA

Hotararea 38 din 26.08.2021 privind PLAN ACTIUNI VMG 2021